SZKOLENIA

*Prowadzę szkolenia z zakresu stresu pourazowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członów zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych oraz instytucji spotykających się z problemem przemocy w rodzinie.

*Jestem kierownikiem merytorycznym i trenerem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.

Od przeszło 18 lat prowadzę szkolenia. Głównie dotyczą one obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz problemów współistniejących takich jak uzależnienia, współuzależnienie, zespół stresu pourazowego. W latach 2005-2015, kiedy pracowałem w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” moja działalność edukacyjna przybierała rozmaite formy. Najważniejsze z nich to:

  • Stworzenie i realizacja zintegrowanego procesu zdobywania i podwyższania kwalifikacji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – do istniejącego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostało dodane szkolenie zaawansowane pod nazwą Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Ten drugi etap po spełnieniu określonych warunków można ukończyć uzyskaniem certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W latach 2012 – 2018 byłem  kierownikiem merytorycznym obu kursów, które są szkołami w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. W obu kursach byłem również trenerem i wykładowcą.

  • W latach 2005 – 2013 prowadziłem zajęcia w katedrze psychologii przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). W tym okresie przeprowadziłem ponad 1100 godzin zajęć o charakterze warsztatowym.

  • W latach 2008 -2009 byłem kierownikiem i trenerem pierwszego poziomu szkolenia przy realizacji projektu „Budowanie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie” (szkolenie przeprowadził Instytut Psychologii Zdrowia PTP z m. st. Warszawa). W tym okresie przeprowadziłem 400 godzin zajęć warsztatowych oraz 20 godzin wykładów.

  • W latach 2006 -2013 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ PTP byłem opiekunem rocznych grup stażowych dla absolwentów i studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych. Każda grupa stażowa realizowała program przygotowujący do udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w wymiarze około 400 godzin.

  • Nadal na zlecenie instytucji i osób prowadzę w różnych miejscach kraju większe i mniejsze formy szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i problemów współistniejących.