SUPERWIZOR

*PROWADZĘ SUPERWIZJE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (RÓWNIEŻ DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW  INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH ORAZ PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ).

W 2012 roku wraz z grupą inicjatywną w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia” i Instytucie Psychologii Zdrowia PTP stworzyliśmy ideę superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie ma wątpliwości, że osoby pracujące w tym trudnym obszarze potrzebują korzystać z tej możliwości, która dotąd była przypisywana wyłącznie psychologom i psychoterapeutom. W 2010 roku wspólnie z Renatą Kałucką napisałem artykuł o superwizji dostępny pod tym linkiem http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4868-superwizja-w-pracy-nad-przemoca-domowa

Od 2013 roku staram się promować ideę superwizji w zakresie przeciwdziałania przemocy jako superwizor z certyfikatem nr 2 nadanym przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Do tej pory miałem przyjemność prowadzić superwizję dla następujących instytucji:

 • W latach 2012 – 2013 prowadziłem superwizję dla Zespołu Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie
 • W 2014 roku:
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach
 • W 2015 roku:
 • prowadziłem superwizję dla członków zespołów interdyscyplinarnych grup roboczych z terenu województwa łódzkiego na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 • W 2016 roku:
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 • prowadziłem superwizję dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach
 • Od przeszło 6 lat prowadzę superwizję dla uczestników Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie). W każdym roku odbywają się dwie edycje szkolenia.
 • W 2017 roku:
 • prowadziłem superwizję dla pracowników Działu ds. Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 • W 2018 roku:
 • prowadziłem superwizję dla pracowników Działu ds. Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 • W 2019 roku:
 • prowadzę superwizję dla pracowników Działu ds. Pieczy Zastępczej oraz pracowników Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

MOJA PRACA POD SUPERWIZJĄ

Od przeszło 20 lat swoją pracę psychologiczną poddaję superwizji. Nie wyobrażam sobie przemierzać tej fascynującej, odpowiedzialnej drogi na której spotykam człowieka z jego zakrętami bez możliwości oglądania jej przez tzw. „szkło powiększające” przy pomocy kompetentnej, życzliwej osoby. Tą osobą jest superwizor.

SUPERWIZJA = LUSTRO

Moją ulubioną metaforą superwizji jest pomieszczenie z lustrami, w których mogę się przejrzeć . Osoba superwizora jest dla mnie takim lustrem w którego wiedzy i doświadczeniu mogę się przejrzeć i dostrzec różne aspekty mojej pracy. Innym doświadczeniem jest superwizja grupowa. Każda osoba to takie lustro. Każde z nich może mi pokazywać inny szczegół mojej osoby, czasem elementy, których nie zauważałem, a jeszcze innym razem nowy szczegół wydaje się znanej sprawy.