SUPERWIZOR

*PROWADZĘ SUPERWIZJE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (RÓWNIEŻ DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW  INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH ORAZ PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ).

W 2012 roku wraz z grupą inicjatywną w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia” i Instytucie Psychologii Zdrowia PTP stworzyliśmy ideę superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie ma wątpliwości, że osoby pracujące w tym trudnym obszarze potrzebują korzystać z tej możliwości, która dotąd była przypisywana wyłącznie psychologom i psychoterapeutom. W 2010 roku wspólnie z Renatą Kałucką napisałem artykuł o superwizji dostępny pod tym linkiem http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4868-superwizja-w-pracy-nad-przemoca-domowa

Od 2013 roku staram się promować ideę superwizji w zakresie przeciwdziałania przemocy jako superwizor z certyfikatem nr 2 nadanym przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Do tej pory miałem przyjemność prowadzić superwizję dla następujących instytucji:

 • W latach 2012 – 2013 prowadziłem superwizję dla Zespołu Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie
 • W 2014 roku:
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach
 • W 2015 roku:
 • prowadziłem superwizję dla członków zespołów interdyscyplinarnych grup roboczych z terenu województwa łódzkiego na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 • W 2016 roku:
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 • prowadziłem superwizję dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
 • prowadziłem superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach
 • Od przeszło 6 lat prowadzę superwizję dla uczestników Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie). W każdym roku odbywają się dwie edycje szkolenia.
 • W 2017 roku:
 • prowadzę superwizję dla pracowników Działu ds. Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
 • prowadzę superwizję dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży

MOJA PRACA POD SUPERWIZJĄ

Od przeszło 20 lat swoją pracę psychologiczną poddaję superwizji. Nie wyobrażam sobie przemierzać tej fascynującej, odpowiedzialnej drogi na której spotykam człowieka z jego zakrętami bez możliwości oglądania jej przez tzw. „szkło powiększające” przy pomocy kompetentnej, życzliwej osoby. Tą osobą jest superwizor.

SUPERWIZJA = LUSTRO

Moją ulubioną metaforą superwizji jest pomieszczenie z lustrami, w których mogę się przejrzeć . Osoba superwizora jest dla mnie takim lustrem w którego wiedzy i doświadczeniu mogę się przejrzeć i dostrzec różne aspekty mojej pracy. Innym doświadczeniem jest superwizja grupowa. Każda osoba to takie lustro. Każde z nich może mi pokazywać inny szczegół mojej osoby, czasem elementy, których nie zauważałem, a jeszcze innym razem nowy szczegół wydaje się znanej sprawy.