PUBLIKACJE

Zapraszam do zapoznania się z moimi publikacjami, które są wynikiem moich spostrzeżeń, wniosków a niekiedy dylematów z okresu niespełna 20 lat mojej pracy w zawodzie psychologa praktyka.

Linki do pełnych tekstów artykułów:

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5088-alkoholowy-stereotyp

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5094-stawanie-sie-ofiara

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4868-superwizja-w-pracy-nad-przemoca-domowa

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4624-syndrom-ofiary

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4623-zycie-zamarlych-aniolow

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4579-patrzec-calosciowo-problematyka-przemocy-w-lecznictwie-odwykowym

Rola świadka w zatrzymaniu przemocy w rodzinie artykuł w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” 6/107/2016

Algorytmy dla pracowników ochrony zdrowia współautor z Piotrem Hartmanem artykułu w dwumiesięczniku Niebieska Linia nr 4/99/2015

Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia, wydawnictwo „Zielone Drzewo”, Warszawa 2015

Ramowy program pracy z ofiarami przemocy dla województwa łódzkiego publikacja RCPS Łódź, Łódź 2014

Grupa robocza jako zintegrowana metoda pracy ze szczególnie trudnymi przypadkami przemocy w rodzinie artykuł w miesięczniku Świat Problemów listopad 2014

Wtórna wiktymizacja – perspektywa psychologiczna rozdział w publikacji Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Alkoholowy stereotyp artykuł w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” 4/81/2012

Stawanie się ofiarą artykuł w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” 3/80/2012

Na nowej drodze Początki terapii osób z problemem alkoholowym doświadczających przemocy artykuł w dwumiesięczniku Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 1/2012

Terapeuta uzależnień wobec przemocy w rodzinie artykuł w dwumiesięczniku Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 3/2011

Superwizja pracy nad przemocą domową współautor z Renatą Kałucką artykułu w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” 6/71/2010

Przemoc i alkohol seria ABC Przemocy Domowej Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2009

Świadkowie Przemocy w Rodzinie seria ABC Przemocy Domowej Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2009

Silna Bezradna. O kobietach współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie artykuł w miesięczniku Świat Problemów listopad 2008

Życie zamarłych aniołów artykuł w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” 4/51/2007

Grupy nadziei artykuł w dwumiesięczniku Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 3/2007

Sukces o wielu twarzach artykuł w dwumiesięczniku Niebieska Linia nr 3/50/2007

Patrzeć całościowo – problematyka przemocy w lecznictwie odwykowym artykuł w dwumiesięczniku Niebieska Linia nr 2/43/2006

Jak sobie z tym radzi lecznictwo odwykowe? artykuł w miesięczniku Świat Problemów wrzesień 2006

Kilka twarzy ofiary artykuł w dwumiesięczniku Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 1/2 (46/47) luty/kwiecień 2006

Podwójna pułapka artykuł w dwumiesięczniku Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 6 (45) grudzień 2005

Praca poradni dla ofiar przemocy w rodzinie na przykładzie Poradni Pogotowia „Niebieska Linia” rozdział w Przewodniku do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia PTP grudzień 2005

Staram się być obecny artykuł w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” nr 2/7/2000