PRACA Z OBJAWAMI TRAUMY ORAZ TERAPIA PO DOŚWIADCZENIU PRZEMOCY

ZAWSZE PIERWSZE SPOTKANIE Z OSOBĄ SZUKAJĄCĄ POMOCY JEST KONSULTACJĄ DIAGNOSTYCZNĄ, KTÓRA MA NA CELU ROZPOZNANIE OBSZARU PROBLEMOWEGO I PRZEDSTAWIENIE EWENTUALNEGO PROGRAMU TERAPII.

OSOBY BĘDĄCE W KONTAKCIE ZE MNĄ MOGĄ LICZYĆ NA POMOC W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

Praca z objawami traumy

W 2008 roku byłem uczestnikiem pierwszej grupy terapeutów w Polsce przeszkolonych w pracy z objawami traumy metodą przedłużonej ekspozycji wg Edny Foa i wsp. (protokół w podejściu poznawczo-behawioralnym). Byłem też uczestnikiem zespołu terapeutycznego w programie TRAKT, gdzie pomocą byli objęci uczestnicy wypadków komunikacyjnych (program realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW). Od ubiegłego roku jestem uczestnikiem trzyletniego szkolenia pracy z traumą metodą Petera Levina pod nazwą Somatic Experiencing. Moje doświadczenie zawodowe z pracy z przemocą w rodzinie, odbyte szkolenia i rozpoczęty kurs wskazują, że doświadczenia traumatyczne mogą nam towarzyszyć w różnych okresach życia i przybierać różne formy. Ich cechą wspólną jest to, że były często nagłe i pojawiały się w takich sytuacjach i ze strony osób od których byśmy się tego nie spodziewali. Siła z jaką objawy traumy powracają utrudniając życie może być różna. Jedno jest pewne, można z nimi skutecznie pracować.

Dlatego moja propozycja obejmuje: po diagnozie skutków traumy, pracę nad objawami stresu pourazowego.

Praca ze skutkami przemocy w rodzinie

Bardzo duża część mojego życia zawodowego była związana z pomocą psychologiczną dorosłym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 18 lat pracy w tym obszarze pozwoliło mi zdobyć orientację co do potrzeb jakie mają osoby doświadczające przemocy w rodzinie po skutecznym jej zatrzymaniu. Najczęściej samo zatrzymanie przemocy przywraca potrzebne poczucie bezpieczeństwa, ale długość trwania przemocy i intensywność jej oddziaływania pozostawia skutki, które uniemożliwiają pełne, wartościowe życie. Niektóre konsekwencje przemocy w rodzinie można wyeliminować poprzez tworzenie, bądź wzmacnianie odpowiednich zasobów. Inne poprzez umiejętne oddziaływania można redukować (ich intensywność), żeby nie przeszkadzały w wyznaczaniu i osiąganiu ważnych celów życiowych, ale też codziennym funkcjonowaniu.

Dlatego moja propozycja obejmuje: diagnozę skutków doświadczanej przemocy i pracę nad nimi.

 

 

FOTEL