PIOTR JAN ANTONIAK

Specjalista psycholog kliniczny

Specjalista w dziedzinie psychologia kliniczna (decyzja nr 440/09 wydana przez Ministra Zdrowia)

Certyfikowany praktyk metody Somatic Experiencing ( Somatic Experiencing Practitioner (SEP) Nr certyfikatu EASE PLITP18003)

Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat nr 73 Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP)

Certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat nr 2 Instytutu Psychologii Zdrowia PTP)

Dyplom magistra psychologii uzyskany w 1996 roku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Moja droga zawodowa

 1. Przez 9 lat pracowałem jako terapeuta uzależnień:
 • W latach 1996-2002 pracowałem w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Meander 18 w Warszawie (prowadziłem tam terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych);
 • W latach 2002-2005 pracowałem w Oddziale Terapii Uzależnień przy ul. Kolskiej 2/4 w Warszawie (prowadziłem tam terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu);
 1. Przez 18 lat pracowałem z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie:
 • W latach 1997-1999 prowadziłem indywidualną pomoc psychologiczną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz współprowadziłem zajęcia grupowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na zlecenie Urzędu Gminy Ursynów w Warszawie;
 • W latach 1999-2005 prowadziłem indywidualną pomoc psychologiczną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz prowadziłem zajęcia grupowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” przy ul. Walecznych 59 w Warszawie;
 • W latach 2005-2015 byłem kierownikiem klinicznym w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Przez cały okres pracy tam prowadziłem indywidualną pomoc psychologiczną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz prowadziłem zajęcia grupowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

*Przez cały okres swojej praktyki psychologicznej pracowałem i pracuję korzystając z superwizji.

Moje najważniejsze szkolenia podyplomowe i nauczyciele:

 • W latach 1997-2001 realizowałem staże i kursy w poradniach i oddziałach szpitalnych w ramach programu specjalizacji z psychologii klinicznej (program ukończony pomyślnie zdanym egzaminem praktycznym i teoretycznym w 2001 roku). Program realizowałem pod kierunkiem dr Ewy Pragłowskiej – to bardzo ważna moja nauczycielka. Od Niej uczyłem się diagnozowania psychologicznego, kontaktu z człowiekiem/pacjentem oraz sposobu pracy w podejściu poznawczo-behawioralnym a przede wszystkim etyki w zawodzie psychologa.
 • W 1997 roku ukończyłem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Moją nauczycielką była wówczas Małgorzata Maresz, z którą tego samego roku zacząłem prowadzić swoją pierwszą grupę dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. To szkolenie skutecznie uwrażliwiło mnie na problem przemocy w rodzinie.
 • W latach 1997-1998 ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, gdzie zgłębiałem sztukę kontaktu indywidualnego i grupowego pod okiem takich nauczycielek jak Justyna Jałocha –psycholog, psychoterapeuta, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i dr Wanda Sztander- psycholog, psychoterapeuta, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • W 2004 roku ukończyłem Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Moim ważnym nauczycielem z tego okresu był Sławomir Grab – Psycholog kliniczny IIº, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, wpisany na listę PARPA trener NLP, trener IIº PTP.
 • W 2008 roku ukończyłem szkolenie w leczeniu PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji wg protokołu E. Foa i wsp. W ramach programu badawczego i terapeutycznego „Przyczyny i następstwa wypadków drogowych” organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW. Moją nauczycielką była prof. Yona Teichman superwizor programu terapii z Tel Aviv University, Israel.
 • W 2015 roku ukończyłem szkolenie – kurs kształcący umiejętności focusingu zorientowanego na relacje wewnętrzne (zaświadczenie wydane przez The British Focusing Association). Moją wielką nauczycielką w tym zakresie była Barbara McGavin
 • w marcu 2018 roku – ukończyłem trzyletni kurs SOMATIC EXPERIENCING® – psychofizjologicznej metody leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu autorstwa Petera Levina – kurs był zorganizowany przez Szkołę Terapii Psychosomatycznej – otrzymałem certyfikat Somatic Experiencing Practitioner (SEP) Nr certyfikatu EASE PLITP18003
 • moimi nauczycielkami były: Anne Janzen (I rok), Doris Rothbauer (II rok), Dr Sonia Gomes (III rok)
 • potwierdzenie ukończenia  szkolenia na stronie Instytutu Terapii Psychosomatycznej (instytucji organizującej szkolenie) http://www.interp.pl/lista-terapeutow/
 • w lutym 2018 roku – ukończyłem pierwszą część podstawowego szkolenia w zakresie terapii EMDR. Moim nauczycielem był Dr Derek Farrell.
 • we wrześniu 2018 roku – ukończyłem drugą część podstawowego szkolenia w zakresie terapii EMDR. Moim nauczycielem był Dr Derek Farrell.