AKTUALNOŚCI

  • zapraszam do zapoznania się z nową stroną mojego gabinetu http://piotrantoniak-terapia.pl/
  • wrzesień 2018 roku – ukończyłem drugą część podstawowego szkolenia w zakresie terapii EMDR. Moim nauczycielem był        Dr Derek Farrell
  • marzec 2018 roku – ukończyłem trzyletni kurs SOMATIC EXPERIENCING® – psychofizjologicznej metody leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu autorstwa Petera Levina – kurs był zorganizowany przez Szkołę Terapii Psychosomatycznej – otrzymałem certyfikat Somatic Experiencing Practitioner (SEP) Nr certyfikatu EASE PLITP18003        moimi nauczycielkami były: Anne Janzen, Doris Rothbauer, Dr Sonia Gomes
  • luty 2018 roku – ukończyłem pierwszą część podstawowego szkolenia w zakresie terapii EMDR. Moim nauczycielem był Dr Derek Farrell